Hedebocentret . Lykkesvej 18 . 7400 Herning . Telefon 96 28 65 00 . hedebocentret@herning.dk . Sikker post: hedebocentret.sec@herning.dk

Claudisvej 9

Olufsgade 19

Mejeriet

Bomiljøet

Ungeteamet

Tidsbegrænset døgnbehandling

MST

MST-CM

TFCO

FFT

Familieplejen


ART
ART uddannelse UngMod 24-7 Herning